Välkommen till en av de populäraste bostadsrättsföreningarna i Årsta. Fastigheten ligger på Orrfjärdsgränd och är granne med Årstaskogen och Årsta idrottsplats. Huset är en rund byggnad som likt en skyddande borg omringar en stor lummig innergård.

 

Om föreningen
Bostadsrättsföreningen består av 148 lägenheter som samtliga är upplåtna med bostadsrätt och är i juridisk mening en äkta bostadsrättsförening. Föreningens styrelse väljs årligen av årsstämman dit alla medlemmar kallas. Vi har avtal med Riksbyggen om förvaltning och är medlem i Riksbyggens bostadsrättsföreningars intresseförening i Stockholm.

 

 

Om fastigheten
Huset uppfördes 1963 och fick adress Orrfjärdsgränd 4-44. I fastigheten finns totalt 10 377 kvm bostadsyta fördelat på 1 femma, 19 fyror, 79 treor, 34 tvåor och 15 ettor. Utöver detta finns 41 garage, 77 parkeringsplatser och 4 kontorslokaler. Tomtarean är 20 292 kvm som innehas genom ett tomträttsavtal med Stockholms kommun.

 

Juridiskt namn:   Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus 19
Fastighetsnamn: Orrhammaren 1