Styrelsens uppdrag är att företräda föreningen och ansvara för föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen utses av årsstämman.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Lars Blomgren
Orrfjärdsgränd 32

Vice ordförande
Ivonne Silverstolpe Broberger
Orrfjärdsgränd 4

Sekreterare
Lisa Kings
Orrfjärdsgränd 28

Ledamot
Claes Westergren

Orrfjärdsgränd 6

Ledamot/Webansvarig
Fredrik Lennartsson
Orrfjärdsgränd 32

Suppleant
Lennart Andersson
Orrfjärdsgränd 6

Suppleant
Kjell Sunnerud

Orrfjärdsgränd 40

Ledamot
Representant utsedd av Riksbyggen
i enlighet med föreningens stadgar