Nyheter

Rabatterade bolån till våra medlemmar

I samband med att föreningen omsatt och flyttat två sina lån till Handelsbanken i Årsta, erbjuder de föreningens medlemmar rabatt på bolån mm., se mer på Medlemserbjudande.